Kvalita & výroba


pozrite si video z výroby 198 sekúnd

Celý priebeh našej výroby a všetkých súvisiacich procesov sa riadi prísnymi pravidlami, ktoré sú definované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Súbor týchto pravidiel má súhrnný názov Správna výrobná prax  (Good Manufacturing Practice).

GMP

Úspešne prechádzame pravidelnými auditmi vykonávanými príslušnými štátnymi autoritami, ako säú Štátna poľnohospodárska a potravinová inšpekcia a ŠÚKL. To je pre našich zákaznníkov jedna z mnohých garancií, že varábame kvalitné, účinné a zdravé produkty.

Věrnostní program

Neustála kontrola kvality

Vykonávame kontrolu vstupných surovín, medziproduktov behom výroby a rovnako detailne skúmame kvalitu hotových produktov. Veľmi starostlivo hodnotíme aj našich dodávateľov. Priebežne auditujeme ich technologické zariadenia a výrobné priestory.


Věrnostní program

Mikrobiologické laboratórium

Máme akreditované mikrobiologické laboratórium, ktorého základnou úlohou je zabezpečovať kontrolu kvality našich produktov. Vykonáva tiež mikrobiologický monitoring našich výrobných priestorov. Laboratórium je vybavené špičkovými prístrojmi, ktorých správne fungovanie je pravidelne kontrolované.


Věrnostní program

Systém riadenia kvality

V oblasti výroby doplnkov výživy uplatňujeme systém riadenia kvality, ktorý je v súlade so systémom kritických kontrolných bodov (HACCP). Tento systém v procese výroby analyzuje kritické kroky a procesy, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu produktov, prípadne negatívne ovplyvniť zdravie spotrebiteľov.


Věrnostní program

Sme členom ČASP

Vďaka členstvu v Českej asociácii pre špeciálne potraviny (ČASP), ktorá je súčasťou európskej asociácie FSE, sme zapojený do procesu schvaľovania novej legislatívy týkajúcej sa doplnkov stravy na úrovni EÚ.


Věrnostní program

Sme členom SVOPL

Ďalej sme členom Združenia výrobcov voľne predajných liečivých prípravkov (SVOPL), ktoré sa okrem iného zasadzuje o zakotvenie uplatnenia princípov samoliečby do českej praxe. SVOPL je členom európskej asociácie AESGP a zastupuje v ňom Českú republiku.


Věrnostní program

Sme členom ADL

Walmark je členom Asociácie dodávateľov liekov (ADL) a zdravotníckych pomôcok. Ide o záujmové združenie, ktorého cieľom je podpora modernej, invoatívnej a kvalitnej liečby pre slovenských pacientov a vytváranie maximálnej informačnej základne o liekovej politike SR pre každého občana Slovenska.


360 Prehliadka

Náš výrobný závod je vybavený najmodernejším výrobným a technologickým zariadením.

Pozrite si ako vyrábame

Video z výroby

25
rokov sme tu pre Vás
54
krajín, kde môžete kúpiť
naše produkty
1500
produktov v našom portfóliu
176.098
spokojných členov nášho Klubu zdravia Walmark