Zgłoś działania niepożądane


  • 1
  • 2
  • 3
Krótki opis działania niepożądanego


1. Informacja o osobie u kórej wystąpiło działanie niepożądane produktu leczniczego


W celu obiektywnej oceny raportu na temat podejrzewanych działań niepożądanych, proszę zostawić swoje dane kontaktowe, aby nasz ekspert mógł się szybko skontaktować

Wypełniać przynajmniej jedną z trzech poniższych informacj (dane nie zostaną powiązane z opisem przypadku powyżej, jest to na wypadek koniecznści zebrania przez naszego specjalisty dodatakowych informacji).

Kontakt do zgłaszania działań niepożądanych

Kontakt do
zgłaszania działań niepożądanych

Joanna Soczewinśka
+48 22 418 39 18
drug.safety@walmark.pl

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza.
Przesłane informacje przyczynią się do zwiększenia nadzoru nad
bezpieczeństwem produktów leczniczych

Joanna Soczewinśka
Lokalna osoba
kontaktowa odpowiedzialna za Pharmacovigilance

25
lat jesteśmy dla Ciebie
54
kraje, w których można kupić
nasze produkty
1500
produktów w naszej ofercie