Kvalita & výroba


podívejte se na video z výroby 198 vteřin

Celý průběh naší výroby a všech souvisejících procesů se řídí přísnými pravidly, které jsou definovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Soubor těchto pravidel je souhrnně nazýván Správná výrobní praxe (Good Manufacturing Practice).

GMP

Úspěšně procházíme pravidelnými audity příslušných státních autorit, tj. Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a SÚKL. To je pro naše zákazníky jednou z mnoha dalších garancí, že vyrábíme kvalitní, účinné a zdraví bezpečné produkty.

Věrnostní program

Neustálá kontrola kvality

Provádíme kontrolu vstupních surovin, meziproduktů během výroby a stejně detailně zkoumáme kvalitu hotových produktů. Velmi pečlivě hodnotíme i naše dodavatele. Průběžně auditujeme jejich technologické zařízení a výrobní prostory.


Věrnostní program

Mikrobiologická laboratoř

Máme akreditovanou mikrobiologickou laboratoř, jejíž základní úlohou je zabezpečovat kontrolu jakosti našich produktů. Provádí také mikrobiologický monitoring našich výrobních prostor. Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji, u kterých pravidelně probíhají validace jejich správných funkcí.


Věrnostní program

Systém řízení jakosti

V oblasti výroby doplňků stravy uplatňujeme systém řízení jakosti, který je v souladu se systémem kritických kontrolních bodů (HACCP). Tento systém analyzuje v procesu výroby kritické kroky a procesy, které mohou mít vliv na jakost produktů, popř. negativně ovlivnit zdraví spotřebitelů.


Věrnostní program

Jsme členem Časp

Díky členství v České asociací pro speciální potraviny (ČASP), která je součástí evropské asociace FSE, jsme zapojeni do procesu schvalování nové legislativy týkající se doplňků stravy již na úrovni EU.


Věrnostní program

Jsme členem SVOPL

Dále jsme členy Sdružení výrobců volně prodejných léčivých přípravků (SVOPL), které se mimo jiné zasazuje o zakotvení a uplatnitelní principů samoléčby do české praxe. SVOPL je členem evropské asociace AESGP a zastupuje v ní Českou republiku.


Věrnostní program

Jsme členem ADL

Walmark je členem Asociácie dodávateľov liekov (ADL) a zdravotníckych pomôcok. Jedná se o zájmové sdružení s cílem podpory moderní, inovativní a kvalitní léčby pro slovenské pacienty a vytváření maximální informační platformy o lékové politice SR pro každého občana Slovenska.


360 Prohlídka

Náš výrobní závod je vybaven nejmodernějším výrobním a technologickým zařízením.

Prohlédněte si, jak vyrábíme

Video z výroby

25
let jsme zde pro Vás
54
zemí, kde nakoupíte
naše produkty
1500
produktů v našem portfoliu
176.098
spokojených členů Klubu zdraví Walmark