O společnosti


Chceme umožnit více lidem vzít odpovědnost
za své zdraví do vlastních rukou.

Vize

V oblasti zdravotní péče je Walmark nejrychleji rostoucí firma ve střední Evropě. Díky svému zaměření na inovace,
umožňuje svým zákazníkům dělat nejlepší možná rozhodnutí, co se týče jejich zdraví.

25
let jsme zde pro Vás
54
zemí, kde nakoupíte
naše produkty
1500
produktů v našem portfoliu
176.098
spokojených členů Klubu zdraví Walmark

společenská zodpovědnost


Uvědomujeme si závazky, které máme vůči společnosti, a proto se mnoha
způsoby aktivně podílíme na zvýšení zájmu o zdravý způsob života a o odpovědný
přístup k vlastnímu zdraví. Jsme přesvědčeni, že to je předpoklad kvalitního
a aktivního života ve všech jeho etapách.

Současně se dobrovolně angažujeme a budeme i nadále angažovat ve veřejně
prospěšných projektech s cílem prosazovat obecné blaho ve společnosti. V rámci
regionu, v němž působíme, podporujeme stovky organizací a projektů, které mají
dva společné jmenovatele - pomáhají potřebným a mají potenciál být v dlouhém
horizontu soběstačné.

Tradice


Walmark ve světě


Kromě silného postavení v Česku a na Slovensku máme rychle expandující dceřiné společnosti v dalších sedmi evropských státech a exportujeme do dalších téměř čtyř desítek zemí světa. Díky rychlému rozvoji našich zahraničně obchodních aktivit dnes skupina podniků Walmark realizuje více než 2/3 svých tržeb v zahraničí.

zahraniční pobočky
exportní destinace

Koncern společnosti walmark


Níže uvedené společnosti tvoří dle ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, koncern s řídící společností WALMARK, a.s., IČ: 00536016, se sídlem Oldřichovice č. 44, Třinec, PSČ 739 61, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. B 2501.

Seznam obchodních společností naleznete v přiloženém PDF souboru

Seznam obchodních společností (pdf)
25
let jsme zde pro Vás
54
zemí, kde nakoupíte
naše produkty
1500
produktů v našem portfoliu
176.098
spokojených členů Klubu zdraví Walmark